ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

PATCH TESTS

patch test

Τα patch tests αποτελούν ανώδυνη εξέταση

Τα patch tests είναι το μείζον διαγνωστικό εργαλείο της δερματίτιδος εξ επαφής. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις φαρμακευτικής αλλεργίας όπου ο ασθενής εμφάνισε αντίδραση επιβραδυνόμενου τύπου (πχ κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα) ή με τη μορφή atopy patch test σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα στους οποίους είναι σκόπιμο να αξιολογηθεί ο ρόλος της τροφικής αλλεργίας.

Τα patch tests αποτελούν ανώδυνη εξέταση, τοποθετούνται με τη μορφή ταινιών στη ράχη τους ασθενούς, παραμένουν όσο το δυνατόν πιο ανεπηρέαστες (πχ δεν πρέπει έρθει σε επαφή με νερό) επί 48 ώρες. Τότε αφαιρούνται, οπότε και διαβάζονται πρώτη φορά. Εν συνεχεία η ράχη του ασθενούς παραμένει ελεύθερη και επανεξετάζεται στις 72 ώρες οπότε και τίθεται η διάγνωση.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3