ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Aπευαισθητοποίηση με ειδικά εμβόλια

content 3

Συμπτώματα

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί θεραπεία εκρίζωσης της αλλεργίας. Οι ενδείξεις της είναι η αλλεργική ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα και άσθμα που οφείλεται σε ευαισθητοποίηση σε αεροαλλεργιογόνα. Επίσης ένδειξη αποτελεί η ευαισθησία στο δηλητήριο της σφήκας και της μέλισσας. Όταν λέμε θεραπεία εκρίζωσης εννοούμε ότι η αντιμετώπιση στοχεύει στην αιτία του προβλήματος, σκοπεύει δηλαδή στην εξάλειψη της αλλεργίας και όχι στον απλό έλεγχό της.

Απευαισθητοποίηση

Η απευαισθητοποίηση παρεμβαίνει στη φυσική πορεία του προβλήματος. Ο ασθενής που έχει αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα όχι υψηλά σταδιοποιημένο έχουν σαφή ένδειξη απευαισθητοποίησης εφόσον δεν είναι πολυευαίσθητοι δηλαδή αλλεργικοί σε πολλά αλλεργιογόνα ταυτόχρονα. Καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι είναι προτιμότερο να εξαφανίσεις ένα πρόβλημα παρά απλώς να το ελέγξεις.

Στην αλλεργία στη μέλισσα και τη σφήκα η ανοσοθεραπεία αποτελεί μονόδρομο αφού αφορά μια κατάσταση επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή η ανοσοθεραπεία είναι μόνο ενέσιμη.

Η απευαισθητοποίηση παρεμβαίνει στη φυσική πορεία του προβλήματος.

Στα αεροαλλεργιογόνα η απευαισθητοποίηση μπορεί να είναι ενέσιμη ή υπογλώσσια. Η ενέσιμη ανοσοθεραπεία χορηγείται από αλλεργιολόγο και όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από το ιατρό αλλά και από τον ασθενή είναι απολύτως ασφαλής. Η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία μπορεί να γίνεται από τον ασθενή χωρίς την παρουσία αλλεργιολόγου αλλά και πάλι πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Τα αποτελέσματα των δύο μορφών απευαισθητοποίησης είναι συγκρίσιμα και η επιλογή εξατομικεύεται.

Γενικώς η ανοσοθεραπεία αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο θεραπευτικό όπλο στα χέρια του αλλεργιολόγου εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά και έτσι όπως επιτάσσουν οι ομοφωνίες, συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διάρκεια της είναι 3-5 έτη και τα αποτελέσματα είναι επιτυχή στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Είναι ασφαλής, εφόσον τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3