ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Spirometrisi

Σπιρομέτρηση

Η σπιρομέτρηση αποτελεί μια ιατρική πράξη με την οποία μετρούνται πνευμονικοί όγκοι και χωρητικότ...
Patch test

Patch Tests

Τα patch tests αποτελούν ανώδυνη εξέταση Τα patch tests είναι το μείζον διαγνωστικό εργαλείο...
Skin test

Αλλεργικά / Δερματικά Tests

Οι δερμοαντιδρασεις δια νυγμού (γνωστά σαν δερματικά tests) είναι το κύριο διαγνωστικό εργαλείο τ...

Προκλήσεις

Η πρόκληση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο ασθενής εκτίθεται στον ύποπτο αιτιολογικό π...

ΕΝΟ

Αποτελεί ουσιαστικά τον πιο μοντέρνο μη επεμβατικό δείκτη φλεγμονής των αεραγωγών. Το ENO (E...
Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3