ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

content 3

Η σπιρομέτρηση αποτελεί μια ιατρική πράξη με την οποία μετρούνται πνευμονικοί όγκοι και χωρητικότητες. Είναι το βασικό εργαλείο διάγνωσης και παρακολούθησης του άσθματος. Θα πρέπει να γίνεται με βρογχοδιαστολή διότι η αναστρεψιμότητα (βελτίωση) ή μη κατευθύνει τη διάγνωση της απόφραξης των αεραγωγών.

Είναι πολύ σημαντικό η σπιρομέτρηση να εκτελείται με τον σωστό τρόπο διότι σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι παραπλανητικό

Η σπιρομέτρηση είναι μια ανώδυνη ιατρική πράξη κατά την οποία ο εξεταζόμενος καλείται να φυσήξει δυνατά και παρατεταμένα μέσα από ένα σωλήνα με συγκεκριμένο και καθοδηγούμενο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό ο ιατρός να γνωρίζει καλά την τεχνική της σπιρομέτρησης διότι σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι παραπλανητικό.

Η σπιρομέτρηση χρειάζεται συγκεκριμένη τεχνική για να είναι αντιπροσωπευτική της λειτουργικής κατάστασης των αεραγωγών

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3