ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΕΝΟ

Αποτελεί ουσιαστικά τον πιο μοντέρνο μη επεμβατικό δείκτη φλεγμονής των αεραγωγών.

Το ENO (Exhaled nitric oxide) αποτελεί μια ειδική εξέταση με την οποία μετράται το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου και το οποίο ουσιαστικά υποδηλώνει την ύπαρξη ηωσινοφιλικής φλεγμονής στους βρόγχους. Η πλειονότητα των περιπτώσεων άσθματος χαρακτηρίζεται από την παρουσία ηωσινόφιλων κυττάρων στους βρόγχους. Η εξέταση έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία σχετικά με πιθανότητα άσθματος. Αποτελεί ουσιαστικά τον πιο μοντέρνο μη επεμβατικό δείκτη φλεγμονής των αεραγωγών.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3