ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η πρόκληση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο ασθενής εκτίθεται στον ύποπτο αιτιολογικό παράγοντα, στο αλλεργιογόνο, σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Είναι συνήθης τακτική στη φαρμακευτική και τροφική αλλεργία. Ο ασθενής εξετάζεται λεπτομερώς (ζωτικά σημεία, αντικειμενικές παράμετροι της αναπνευστικής λειτουργίας, FEV1, PEFR, λεπτομερής επισκόπηση του δέρματος) και εν συνεχεία εκτίθεται βάσει πρωτοκόλλου σε σταδιακά αυξανόμενες δόσεις στο φάρμακο ή την τροφή.

Είναι συνήθης τακτική στη φαρμακευτική και τροφική αλλεργία

Η πρόκληση δεν γίνεται ποτέ για να επιβεβαιώσει αλλά γίνεται για να αποκλείσει. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος σχετικά με την αλλεργία που έχει προηγηθεί έχει εξαντληθεί και είναι αρνητικός. Αποτελεί ουσιαστικά και την οριστικοποίηση της διάγνωσης (gold standard).

Άλλες λιγότερο συχνές προκλήσεις είναι η ρινική, του επιπεφυκότα και η βρογχική οι οποίες γίνονται για την επιβεβαίωση ευαισθητοποίησης σε αεροαλλεργιογόνο

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3