ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι μεγάλη τιμή και θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή, η εκλογή μου στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, του επιστημονικού οργάνου της ειδικότητας της Αλλεργιολογίας στην Ελλάδα. Η εδραίωση και ενίσχυση της ειδικότητας μας ως προς το επιστιμονικό επίπεδο στο χώρο της Ιατρικής είναι υποχρέωση και πρόκληση, πάντα με τελικό στόχο το καλό του αλλεργικού ασθενούς.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3