ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΗΠΑ 20-24/2: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχω στο Αμερικανικό Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας που θα διεξαχθεί στο Χιούστον των ΗΠΑ στις 20-24/2/15.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3