ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ: RIO DE JANEIRO 6-9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω την εξής εργασία στο Διεθνές συνέδριο του WAO (World AQllergy Organization) στις 8 Δεκεμβρίου στο Rio de Janeiro: Epidemics and comparison of asthma exacerbations between typical perennial asthma phenotypes: House-dust-mite monosensitized, non-atopic patients.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3