ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Η1Ν1;

Το εμβόλιο κατά του στελέχους της γρίπης Η1Ν1 το οποίο εισάγεται στη χώρα μας έχει παραχθεί σύμφωνα με την τεχνογνωσία του «κλασσικού» εμβολίου της γρίπης. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί κάποιο πειραματικό σκεύασμα.

Το εμβόλιο είναι αναπαραγόμενο σε αυγά όρνιθας. Συνεπώς προσοχή χρειάζεται από τους αλλεργικούς στο αυγό. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η αλλεργία στο αυγό είναι σπάνια στους ενήλικες, ενώ στα παιδιά που είναι πιο συχνή υποχωρεί στο μεγαλύτερο ποσοστό με την πάροδο των πρώτων τριών ετών. Αυτός ο οποίος είναι αλλεργικός στο αυγό και πρόκειται να υποβληθεί σε εμβολιασμό πρέπει πριν το κάνει να απευθυνθεί σε αλλεργιολόγο, πρώτα από όλα για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και δεύτερον διότι βάσει πρωτοκόλλου ενδεχομένως δύναται να υποβληθεί στον εν λόγω εμβολιασμό ο αλλεργικός ασθενής (συνήθως με ήπια αλλεργία στο αυγό). Από την άλλη πλευρά ασθενείς οι οποίοι έχουν βιώσει σοβαρές συστηματικές αναφυλακτικές αντιδράσεις στις πρωτεΐνες του αυγού μάλλον δεν δύνανται να υποβληθούν σε εμβολιασμό.

Η πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στον εμβολιασμό και στις ευεργετικές συνέπειές του

Όσον αφορά στα λοιπά συστατικά του εμβολίου, δηλαδή τη θειομερσάλη, τη γενταμυκίνη (αντιβιοτικό), το δεοξυχολικό νάτριο και το ανοσοενισχυτικό ΑS03, ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης είναι μικρός.

Η πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στον εμβολιασμό και στις ευεργετικές συνέπειές του τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά. Άλλωστε οι αλλεργικές αντιδράσεις μέχρι τώρα είναι σπάνιες. Οι τοπικές αντιδράσεις που παρατηρούνται πιθανότατα είναι ερεθιστικού τύπου και όχι αλλεργικού.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3