ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Ποιες είναι οι επαγγελματικές αλλεργίες

Οι επαγγελματικές αλλεργίες εκδηλώνονται είτε στο επαγγελματικό περιβάλλον είτε κάποιες ώρες μετά. Συνήθως όμως είναι αντιληπτές με μια πολύ απλή ερώτηση: Εμφανίζονται τα συμπτώματα στις διακοπές;

Οι επαγγελματικές αλλεργίες είναι αντιληπτές με μια πολύ απλή ερώτηση: Εμφανίζονται τα συμπτώματα στις διακοπές;

Τα κυριότερα νοσήματα είναι η επαγγελματική ρινίτιδα, το επαγγελματικό άσθμα, η αλλεργική κυψελιδίτιδα (ή αλλιώς αλλεργική πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας). Άλλα λιγότερο συχνά επαγγελματικά νοσήματα είναι το σύνδρομο του «άρρωστου κτιρίου», ο πυρετός των κλιματιστικών, το οργανικό τοξικό σύνδρομο από σκόνη.

Τα Αίτια

Τα αίτια είναι πάνω από 200 και διακρίνονται σε μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις καταστάσεις είναι να τεθεί η υποψία και κατά συνέπεια η διάγνωση, ώστε να προστατευθεί ο ασθενής. Σε διαφορετική περίπτωση, με τη συνέχεια της έκθεσης θα επιδεινώνεται η κλινική εικόνα ανεξαρτήτως της αγωγής.

Τα διισοκυανιούχα, η σκόνη του ξύλου του κόκκινου κέδρου, το latex, τα ακάρεα στα άλευρα (το άσθμα των αρτοποιών είναι κλασική διακριτή κλινική οντότητα) είναι χαρακτηριστικά επαγγελματικά αλλεργιογόνα.

Τα Συμπτώματα

Συνήθως ο ασθενής δεν εμφανίζει τα συμπτώματα από τις πρώτες μέρες στην εργασία αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο ευαισθητοποίησης

Ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα από το ανώτερο (καταρροή, πταρμούς, συμφόρηση) ή/και το κατώτερο αναπνευστικό (βήχα, δύσπνοια, συριγμό) στην εργασία του. Συνήθως ο ασθενής δεν εμφανίζει τα συμπτώματα από τις πρώτες μέρες στην εργασία αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο ευαισθητοποίησης (τουλάχιστον 18 μήνες). Αυτό δεν ισχύει σε άλλο τύπο επαγγελματικού άσθματος, το ερεθιστικό άσθμα (RADS) κατά το οποίο τα συμπτώματα εμφανίζονται πολύ σύντομα.

Η διάγνωση

Η διάγνωση στηρίζεται:

  • στο ιστορικό,
  • την αντικειμενική εξέταση,
  • τη σπιρομέτρηση,
  • τα δερματικά test.

Ίσως το πιο χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο είναι η μέτρηση PEFR εντός και εκτός εργασίας με μια πολύ απλή εύχρηστη συσκευή (ροόμετρο) από τον ίδιο τον εργαζόμενο – ασθενή εντός και εκτός εργασίας και η σύγκριση των τιμών.

Η επαγγελματική αλλεργία είναι μια σοβαρή κατάσταση πέρα από το πρόβλημα υγείας και λόγω των κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων που την χαρακτηρίζουν.

Τα ακάρεα (storage mites) που συναντάμε στα άλευρα είναι διαφορετικά από αυτά της οικιακής σκόνης και είναι υπεύθυνα για το άσθμα των αρτοποιών Τα ισοκυανιούχα έχουν πολλές χρήσεις (χρώματα, μονωτικά υλικά κτλ) και προκαλούν συχνά επαγγελματική αναπνευστική αλλεργία Το ξύλο του κόκκινου κέδρου έχει πολλές χρήσεις, η σκόνη του αποτελεί τυπικό επαγγελματικό αλλεργιογόνο.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3