ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ

Η αλλεργική δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από απολέπιση

Η δερματίτιδα εξ επαφής είναι μια αλλεργική αντίδραση επιβραδυνόμενου τύπου και γι' αυτό πολλές φορές οι ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται τη σχέση αιτίου – αποτελέσματος. Όταν λοιπόν η επαφή με τον παράγοντα που προκαλεί τα συμπτώματα έχει συμβεί 24 ή 48 ώρες πριν είναι πολύ λογικό η συσχέτιση με τη συγκεκριμένη αιτία να διαλάθει της προσοχής.

Τα Συμπτώματα

Η δερματίτιδα εξ επαφής χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα, οίδημα, κνησμό, σε δεύτερο χρόνο από απολέπιση στην περιοχή η οποία έχει έρθει σε επαφή με το αίτιο και ενδεχομένως γύρω από αυτή. Συνήθως, στα πρώτα επεισόδια η εμφάνιση των συμπτωμάτων καθυστερεί, εάν όμως αυτά πολλαπλασιασθούν ο χρόνος εμφάνισης βραχύνεται. Αυτή η εικόνα είναι χαρακτηριστική της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής.

Η ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής εμφανίζεται άμεσα είναι πιο θορυβώδης, χαρακτηρίζεται από εντονότερη ερυθρότητα και ίσως καύσος παρά κνησμό. Εάν δε είναι πολύ ισχυρό το αίτιο, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και εικόνα χημικού εγκαύματος με φυσσαλιδώδη επιπλέον εικόνα.

Η Διάγνωση

Η διάγνωση του αιτιολογικού παράγοντα είναι πολύ σημαντική

Η διάγνωση της δερματίτιδας εξ επαφής τίθεται από τα patch tests. Αυτά τίθενται στη ράχη του ασθενούς με τη μορφή ταινιών, παραμένουν επί 48 ώρες οπότε και αφαιρούνται. Στις 48 ώρες γίνεται στις 72 ώρες. Αυτό γίνεται διότι η αλλεργική δερματίτιδα είναι αντίδραση υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου. Η διάγνωση του αιτιολογικού παράγοντα είναι πολύ σημαντική, διότι συνήθως αφορά σε συστατικά τα οποία εμπεριέχονται σε υλικά και επομένως η αποφυγή τους γίνεται μόνο μέσω της ταυτοποίησης. Για παράδειγμα, εάν ένας ασθενής εμφανίζει αλλεργική δερματίτιδα μετά από χρήση μιας αλοιφής, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πιθανότατα δεν φταίει αυτή, αλλά συστατικό της το οποίο μπορεί να υπάρχει και σε άλλες.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3