ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

TAGS

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά χρόνια νοσήματα. Είναι το αποτέλεσμα της ευαισ...

Άσθμα μετά από άσκηση

Η άσκηση αποτελεί κύριο εκλυτικό παράγοντα του άσθματος. Η άσκηση για τον κάθε άνθρωπο εξατομικεύ...
Spirometrisi

Σπιρομέτρηση

Η σπιρομέτρηση αποτελεί μια ιατρική πράξη με την οποία μετρούνται πνευμονικοί όγκοι και χωρητικότ...
Skin test

Αλλεργικά / Δερματικά Tests

Οι δερμοαντιδρασεις δια νυγμού (γνωστά σαν δερματικά tests) είναι το κύριο διαγνωστικό εργαλείο τ...

ΕΝΟ

Αποτελεί ουσιαστικά τον πιο μοντέρνο μη επεμβατικό δείκτη φλεγμονής των αεραγωγών. Το ENO (E...
Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3