ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

TAGS

Skin test

Αλλεργικά / Δερματικά Tests

Οι δερμοαντιδρασεις δια νυγμού (γνωστά σαν δερματικά tests) είναι το κύριο διαγνωστικό εργαλείο τ...
1

Αλλεργία σε τροφές

Η τροφική αλλεργία είναι ίσως το πιο «παρεξηγημένο» αλλεργιολογικό θέμα. Αυτό συμβαίνει, διότι εκ...

Αλλεργία σε φάρμακα

Γενικά Η φαρμακευτική αλλεργία αποτελεί ένα σοβαρότατο νόσημα τόσο για τους ασθενείς όσο και γ...
Aggeioidima

Αγγειοοίδημα

Στα χείλη είναι πολύ συχνή εντόπιση του αγγειοιδήματος Συμπτώματα Ως αγγειοοίδημα χαρακτηρίζετα...
Lar before

Αλλεργικό Σοκ

Το αλλεργικό σοκ είναι συστηματική αναφυλακτική αντίδραση του οργανισμού μετά από έκθεση σε αντίσ...
1

Κνίδωση

Τι είναι η κνίδωση Η κνίδωση συχνά, σε ένα ποσοστό 40%, συνοδεύεται από αγγειοίδημα. Η κνίδωσ...
Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3