ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ

Η ασπιρίνη είναι επικεφαλής της πολύ μεγάλης οικογένειας των μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών (ΜΣΑΦ) σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως. Η αλλεργία στην ασπιρίνη και τα ΜΣΑΦ είναι η δεύτερη πιο συχνή φαρμακευτική αλλεργία και αφορά στο 0,5-1,9% του γενικού πληθυσμού.  Συνήθως οι αντιδράσεις προκαλούνται από τους αναστολείς της κυκλοξυγενάσης 1. Η ομάδα του ετεροάρυλου οξικου δακτυλίου (ναπροξένη, δικλοφενάκη, ιμπουπροφένη) προκαλεί πιο συχνά αναφυλακτικές αντιδράσεις, ενώ οι πυραζολόνες πιο συχνά άμεσες αντιδράσεις. Η διασταυρούμενη ευαισθησία μεταξύ COX 1 είναι σε ποσοστό 60-100%.

Οι επιβραδυνόμενες αντιδράσεις και πιο συγκεκριμένα οι επικίνδυνες τύπου Stevens Johnson, TEN, DRESS είναι σπάνιες.

 Οι αναστολείς κυκλοξυγενάσης 2 μπορούν να προκαλέσουν αλλεργία αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό: 0,008%. Η διασταυρούμενη ευαισθησία μεταξύ COX 1και COX 2 είναι σε ποσοστό 2-10%.

 Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί  ορισμοί σχετικά: ευαισθησία, ψευδοαλλεργία, ιδιοσυγκρασία, δυσανεξία. Φαίνεται ότι ο πλέον κατάλληλος χαρακτηρισμός είναι η υπερευαισθησία. Διαφορετικοί υπότυποι αντίδρασης υπάρχουν ανάλογα με χρόνο έναρξης, συμπτωματολογία, μηχανισμό:

Οξεία: 1. Ρινίτιδα/άσθμα σε έδαφος υποκείμενου άσθματος, ρινικών πολυπόδων. 2. Κνίδωση/αγγειοοίδημα σε έδαφος χρόνια κνίδωσης.3 Κνίδωση/αγγειοίδημα όχι σε έδαφος χρόνιας κνίδωσης. Οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται στην αναστολή του ενζύμου κυκλοξυγενάση 1, συνεπώς χαρακτηρίζονται από διασταυρούμενη ευαισθησία α. 4. Κνίδωση/αγγειοίδημα/αναφυλαξία η οποία μεσολαβείται από IgE και δεν χαρακτηρίζεται από διασταυρούμενη ευαισθησία.

Επιβραδυνόμενη: σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα, φυσσαλιδώδες, κηλιδοβλατιδώδες, πνευμονίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα, νεφρίτιδα, δερματίτιδα εξ επαφής, φωτοδερματίτιδα. Οι αντιδράσεις αυτές είναι κυτταρομεσολαβούμενες και η διασταυρούμενη ευαισθησία είναι πιθανή.

Η απευαισθητοποίηση στην ασπιρίνη είναι μια επιτυχής διαδικασία η οποία απαιτείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εν λόγω ασθενής χρήζει αντιαιμοπεταλιακής αγωγής και κατά συνέπεια θα συνεχίσει να παίρνει την αγωγή του συστηματικά και μετά το πέρας της απευαισθητοποίησης.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3