ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WORLD SLEEP CONGRESS ΠΡΑΓΑ 7-11/10

Οι συννοσηρότητες σε ορισμένους φαινοτύπους άσθματος χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και προσοχής. Ήταν μεγάλη χαρά μου η συμμετοχή στη εργασία που παρουσιάστηκε στο World Sleep Congress που έλαβε χώρα στην Πράγα 7-11/10 και αφορούσε στη συσχέτιση υπνικής άπνοιας και άσθματος.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3