ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ SKIN ALLERGY MEETING 2021

To SAM (Skin Allergy Meeting) 2021 εκδήλωση της Ευρωπαικής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) πραγματοποιείται ψηφιακά με εξαιρετική θεματολογία σχετικά με ατοπική δερματίτιδα, δερματίτιδα εξ' επαφής, φαρμακευτική αλλεργία, τροφική αλλεργία, αναφυλαξία, μαστοκύττωση.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3