ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ

Η αντί-ΙgE θεραπεία ήταν μέχρι τώρα γνωστή για τη δράση της στο βαρύ επίμονο αλλεργικό άσθμα τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα όσο και ως προς την ασφάλεια Το μόριο με τις ιδιότητες αντί- IgE λέγεται ομαλιζουμάμπη και κατά 90-95% είναι ανθρώπειο με αποτέλεσμα να μην θεωρείται «ξένο» από τον οργανισμό και ως εκ τούτου να μην κινητοποιεί αλλεργικό καταρράκτη και κατά συνέπεια αναφυλακτικές αντιδράσεις.

Σε αυτό το μήκος κύματος δεσμεύει την ελεύθερη IgE πριν αυτή «κλειδώσει» στους FceRI, τους υψηλής συγγένειας υποδοχείς που βρίσκονται στα σιτευτικά κύτταρα. Εάν δέσμευε την IgE επί των σιτευτικών κυττάρων θα προκαλούσε ενδεχομένως αποκκοκίωση. Οι ιδιότητες αυτές εξηγούν το πολύ υψηλό προφίλ ασφάλειας.

Η αποτελεσματικότητα εξηγείται αφενός από τη δέσμευση της ελεύθερης IgΕ αλλά και από το γεγονός ότι οι υψηλής συγγένειας υποδοχείς αναστρέφονται και παύουν να «εξέχουν» εκτός σιτευτικού κυττάρου αφού έχει πλέον εκλείψει το ελεύθερο μόριο και επί της ουσίας «δεν έχουν ερέθισμα να περιμένουν» και ως εκ τούτου να ενεργοποιηθούν.

Η χρόνια κνίδωση αποτελεί ένα σχετικά συχνό αλλά σίγουρα πολύ δυσάρεστο πρόβλημα για τους ασθενείς που πάσχουν. Οι ασθενείς εμφανίζουν πομφούς που έχουν τη μορφή «ροζ μπαλωμάτων» με ή χωρίς άλω, συνήθως συνοδό έντονο κνησμό και κάποιες φορές καύσος ή άλγος. Σπάνια επίσης μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η διάρκεια του κάθε πομφού που μπορεί να είναι συνήθως μέχρι 24 ώρες αλλά ο ασθενής συχνά δεν μπορεί να το οριοθετήσει ως πληροφορία αφού η εικόνα είναι μεταναστευτική με αποτέλεσμα να έχει ορθώς την αίσθηση του συνεχούς εξανθήματος.

Η κνίδωση θεωρείται χρόνια εφόσον διαρκεί περισσότερο από 6 εβδομάδες. Η τελική της διάρκεια μπορεί να είναι 3-5 έτη ενώ ένα 20% ασθενών έχει συμπτώματα για περισσότερο διάστημα. Φυσικά υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό που έχει συμπτώματα για λιγότερο διάστημα. Η συνήθης αντιμετώπιση είναι τα αντισταμινικά τα οποία είναι μάλλον θεραπεία ελέγχου, φαίνεται ότι δεν παρεμβαίνει στη φυσική πορεία της νόσου και προκαλούν υπνηλία. Η κορτιζόνη χρησιμοποιείται όχι μακροχρόνια αλλά για διαστήματα 3-7 ημερών σε έντονους παροξυσμούς.

Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί κυκλοσπορίνη σε τρίμηνο συνήθως σχήμα η οποία φαίνεται να παρεμβαίνει στη φυσική πορεία της νόσου, όμως η πιθανότητα παρενεργειών δεν έχει επιτρέψει την σε μεγάλο εύρος χρήση της.

Η ομαλιζουμάμπη χρησιμοποιείται πλέον με μεγάλη επιτυχία στην χρόνια κνίδωση και προβλέπεται από τις ομοφωνίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών ανταποκρίνεται άμεσα (εντός 7-10 ημερών) κάνοντας 2 ενέσεις ανά μήνα. Η ένεση είναι ανώδυνη γίνεται υποδόρια. Το σχήμα που χρησιμοποιείται εξατομικέυεται αλλά συνήθως είναι για 3-6 μήνες. Οι ασθενείς που επανεμφανίζουν την συμπτωματολογία επαναλαμβάνουν τρίμηνα σχήματα. Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη επιλογή αφού οι περισσότεροι ασθενείς είναι τελείως ελέυθεροι συμπτωμάτων, δεν παίρνουν αντιισταμινικά και αφιερώνουν μόλις 20 λεπτά από το χρόνο τους το μήνα. Είναι προφανές ότι η χορήγηση της εν λόγω θεραπείας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και ασφαλής με την αυστηρή προυπόθεση ότι πρέπει να εκτελείται από ιατρούς με εκπαίδευση και εμπειρία σε αυτήν.

 

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3