ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΠ

      Η σημασία των μικρών αεραγωγών (βρόγχων) στην αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας ή της σταθερότητας ενός ασθενούς με άσθμα ή με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αλλά και από την άλλη πλευρά ένα σημαντικό πεδίο έρευνας τα τελευταία έτη. Η απομακρυσμένη θέση τους καθιστά σχεδόν αδύνατη την προσέγγιση τους βρογχοσκοπικά και κατά συνέπεια η έλλειψη βιοπτικών υλικών δημιουργεί ένα μυστήριο για τον ρόλο τους σε ασθενείς με άσθμα ή ΧΑΠ.

         Οι μικροί αεραγωγοί είναι αυτοί των οποίων η διάμετρος δεν ξεπερνά τα 2 χιλιοστά. Η λειτουργική τους κατάσταση σπιρομετρικά εκφράζεται μέσω της FEF25-75% και παρά τις πολλές διαφορετικές απόψεις μια τιμή μικρότερη του 65% (η φυσιολογική τιμή καθορίζεται σε σχέση με την ηλικία, το ύψος και το φύλο του ασθενούς) προ της βρογχοδιαστολής και μια αναστροφή (βελτίωση) άνω του 22-23% μετά τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικού είναι ευρήματα που σαφώς και πρέπει να προβληματίσουν. Η συγκεκριμένη τιμή όμως επηρεάζεται από την κατάσταση των μεγάλων αεραγωγών και επίσης είναι αμφίβολη η επαναληψιμότητα της. Έχουν προταθεί απεικονιστικές εξετάσεις ως η αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας και η μαγνητική τομογραφία μέσω υπερπολομένων αερίων αλλά είναι εξετάσεις για τις οποίες απαιτούνται μελέτες και το κόστος απαγορεύει την ευρεία χρήση τους.

        Η χρήση του ΕΝΟ (εκπνεόμενου μνοξειδίου του αζώτου) ως μη επεμβατικού δείκτη της φλεγμονής των βρόγχων αλλά και η στροφή των φαρμακευτικών εταιριών προς εισπνεόμενα σκευάσματα τα οποία να προσεγγίζουν αυτούς τους μικρούς βρόγχους έχει επαναφέρει στη βιβλιογραφία τη σημασία τους.

        Σίγουρα ο συγκερασμός όλων των δεδομένων (ιστορικό, κλινική εικόνα, λειτουργία μεγάλων αεραγωγών και φυσικά μικρών αεραγωγών) οδηγεί προς το παρόν στην κατάλληλη αντιμετώπιση. Σαφώς δεν πρέπει να αδιαφορούμε για την κατάσταση των μικρών αεραγωγών και αυτό τονίζει για πολλοστή φορά τη σημασία της σπιρομέτρησης στην παρακολούθηση του άσθματος.

 

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3