ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπληρωτής Διευθυντής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας / Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών / Μετεκπαιδευθείς εις Royal Brompton Hospital / Imperial College University, St Thomas Hospital, London, UK / Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Kλινικής Ανοσολογίας / Επιστημονικός συνεργάτης του Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία

Ιατρείο: Αγίου Τρύφωνος 3 & Γούναρη 41, Άνω Γλυφάδα 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΑ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ;

Είναι σύνηθες το φαινόμενο μια χρόνια ρινίτιδα να θεωρείται εκ των προτέρων αλλεργική ρινίτιδα. Είναι όμως έτσι; Μια χρόνια ρινίτιδα μπορεί να κρύβει πολλές διαφορετικές διαγνώσεις είναι αυτό που λέμε στην ιατρική μια ετερογενής κατάσταση. Επίσης μια οξεία ρινίτιδα μπορεί να αποτελεί τον παροξυσμό μιας υποκείμενης χρόνιας ρινίτιδας ή μια λομώδης κατάσταση των οποίων τα όρια δε είναι πάντα εύκολα διακριτά.

Από τρεις διαφορετικές σκοπιές μπορεί κάποιος να προσεγγίσει την διαφοροδιάγνωση της ρινίτιδας. Από τα συνοδά νοσήματα, από τα διαφορετικά είδη ρινίτιδας και από την συχνότητα και ένταση της αλλεργικής ρινίτιδας.

Ένας ασθενής με αλλεργική ρινίτιδα πολύ συχνά, σε ποσοστό 30%, έχει αλλεργικό άσθμα.

Μπορεί επίσης να έχει αλλεργική επιπεφυκίτιδα, ατοπική δερματίτιδα, χρόνια παραρρινικολπίτιδα.

Η χρόνια παραρινοκολπίτιδα με τη σειρά της μπορεί να συνοδεύεται από ρινικούς πολύποδες. Η χρόνια παραρινοκολπίτιδα μπορεί να «κρύβει» συστματικά νοσήματα όπως Churg Strauss, κοκκιωμάτωση Wegener, σαρκοείδωση, μυκητιασική παραρινοκολπίτιδα, σύνδρομο δυσκινησίας κροσσών, αλλεργία στην ασπιρίνη.

Μια πολύ συχνή ρινίτιδα είναι η αγγειοκινητική ρινίτιδα η οποία εκδηλώνεται με αφορμή την έκθεση σε μεταβολές θερμοκρασιακών και υγρασιακών ερεθισμάτων, συγκινησιακών επίσης αφορμών. Οφείλεται σε υπερλειτουργία του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος ή υπολειτουργία τους συμπαθητικού με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση στην αιμάτωση του βλεννογόνου της μύτης.

Η NARES (non allergic eosinophilic rhinitis) είναι μια καταρροϊκή ρινίτιδα με αυξημένο αριθμό ηωσινοφίλων και διαγιγνώσκεται από τη μέτρηση τους σε ρινικό έκκριμα.

Η φαρμακευτική ρινίτιδα μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά φάρμακα όπως Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου (γνωστό φάρμακο για την υπέρταση) σε ασπιρίνη ή άλλα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη. H πιο συνήθης όμως αιτία είναι κατάχρηση τοπικών ενδορρινικών αγγειοσυσπαστικών της οικογένειας της μεταζολίνης τα οποία κανονικά χορηγούνται για κοινό κρυολόγημα για λίγες ημέρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής κινδυνεύει να εμφανίσει εξάρτηση και να του είναι κυριολεκτικά αδύνατο να διακόψει την αγωγή με αποτέλεσμα να δημιουργεί χρόνια βαριά ρινίτιδα.

Η επαγγελματική ρινίτιδα μπορεί να εμφανιστεί σε εργαζόμενους σε χημικά, εκτιθέμενους σε latex, αρτοποιοί, ξυλεία.

Η ατροφική ρινίτιδα, ίσως η πιο  σοβαρή όλων, προκύπτει από λοιμώξεις αλλά και μετεγχειρητικά. Αυτός είναι και ένας από τους σοβαρότερους λόγους για τους οποίους επεμβάσεις τύπου κογχεκτομής θα πρέπει να αποφεύγονται ή έστω να εξαντλούνται τα όποια περιθώρια.

Η ορμονική ρινίτιδα μπορεί να οφείλεται σε πολυκυστικές ωοθήκες, λήψη αντισυλληπτικών, υποθυροειδισμό, κύσηση, εφηβεία και πρέπει να πιθανολογείται ειδικά σε ανθεκτικές στη θεραπεία ρινίτιδες.

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κυρίως μέσω νευρογενούς αντανακλαστικού μπορεί να κινητοποιήσει χρόνια ρινίτιδα.

Το κάπνισμα προκαλεί ρινίτιδα σαν αιτιολογικός αλλά και σαν εκλυτικός παράγοντας.

Η αλλεργική ρινίτιδα επίσης μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικά πρόσωπα ανάλογα με τη συχνότητα των συμπτωμάτων και την ένταση της Η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να είναι διαλείπουσα ή επίμονη ανάλογα με το αν τα συμπτώματα είναι περισσότερο από τέσσερις ώρες ανά ημέρα και τέσσερις ημέρες ανά εβδομάδα. Επίσης η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να είναι ήπια ή μέτρια-σοβαρή ανάλογα με το αν περιορίζει τις φυσικές δραστηριότητες και τον ύπνο του ασθενούς. Φυσικά παρά το γεγονός ότι πλέον έχει κατά τις ομοφωνίες παραμερισθεί ο διαχωρισμός σε εποχιακή και ολοετή αλλεργική ρινίτιδα δεν παύει να αποτελεί βασική πληροφορία κατά τη λήψη ιστορικού.

Συνεπώς είναι απολύτως κατανοητό ότι μια χρόνια ρινίτιδα δεν είναι απαραίτητα πάντα αλλεργική ρινίτιδα χωρίς βέβαια να παύει να είναι η πιο συχνή αιτία.

Footer logos 1
Footer logos 2
Footer logos 3